Verenigingsgebouw gelegen aan de verlengde spoorstraat te Nuth

PHV (HULP IN NOOD)

Het begon op een zondagmorgen in het Cafe Weusten in Nuth. Wij waren weer eens aan het praten over honden. Wim Weusten ,Wiel Steins,Wiel Kerkhofs, Wiel Graat,en Henry Geurts of het niet mogelijk was voor een politie hondenvereniging op te richten in Nuth.
Zo gezegd zo gedaan waren we gaan vragen bij de gemeente Nuth of er geen terrein beschikbaar was voor met de honden te gaan oefenen. Het werd gevonden op het einde van de spoorstraat waar vroeger het stortterrein was.
Er werd hout bij elkaar gespaard voor een keet te gaan bouwen.
Deze werd op korte termijn gebouwd.
Toen de keet klaar was moesten wij dus ook nog een naam bedenken en dat werd Hulp In Nood. En zo was de vereniging tot stand gekomen waar we nu nog trots op zijn.   

  
        copyright (c) 2009, Hulp in nood - J.K.N. all right reserved